• Artykuły na konferencję można zgłaszać w języku polskim lub angielskim.
  • Artykuły zgłoszone na konferencję po pozytywnych recenzjach (double blind review) będą opublikowane w monografii anglojęzycznej w formule Open Science.
  • Autorzy artykułów zobligowani są do wniesienia opłaty publikacyjnej w wysokości 600zł (dla art. w jęz. polskim) lub 300zł (dla art. w jęz. angielskim); więcej o odpłatnościach w zakładce Opłaty.
  • Proces wydawniczy zostanie zakończony w pierwszym kwartale 2019r.
  • Artykuły należy przygotować zgodnie z wymaganiami edycyjnymi – do pobrania poniżej.
  • Razem z artykułem należy przesłać umowę wydawniczą (do pobrania poniżej) oraz potwierdzenie opłaty za publikację na konferencyjny adres e-mail: icpmpp@info.p.lodz.pl
  • Artykuły należy przesyłać w terminie podanym w zakładce Kalendarium.