do 10.11.2018r. – przesyłanie zgłoszeń konferencyjnych (rejestracja zakończona; komplet uczestników)

do 12.11.2018r.
 – przesyłanie prezentacji konferencyjnych na adres e-mail: icpmpp@info.p.lodz.pl

22-23.11.2018r. – konferencja; dosyłanie artykułów konferencyjnych na ww. e-mail

do 20.12.2018r. – 
przesyłanie autorom artykułów, informacji o wynikach recenzji

do 25.12.2018r.
 – wniesienie opłaty za publikację (szczegóły w zakładce Opłaty)

do 31.03.2019r.
 – wysyłka publikacji do autorów