Uczestnictwo w konferencji z wyłączeniem publikacji i noclegu jest bezpłatne.

Liczba miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona (pierwszy dzień konferencji: 90 osób; drugi dzień konferencji: 40 osób).
Pierwszeństwo do udziału w konferencji mają:

 • zgłaszający publikację i prezentujący,
 • przedstawiciele jednostek naukowych,
 • przedsiębiorcy,
 • przedstawiciele jednostek samorządowych, administracyjnych itp.

Bezpłatne uczestnictwo w konferencji obejmuje:

 • uczestnictwo w obradach konferencyjnych w pierwszym dniu konferencji,
 • dwie przerwy kawowe w pierwszym dniu konferencji,
 • obiad w pierwszym dniu konferencji,
 • uczestnictwo w bankiecie konferencyjnym w pierwszym dniu konferencji,
 • materiały konferencyjne w postaci prezentacji z konferencji, nagranych na nośnik elektroniczny,
 • udział w dwóch wizytach studyjnych w drugim dniu konferencji,
 • posiłek w drugim dniu konferencji.

Uwaga! Noclegi nie są objęte finansowaniem.

Odpłatności za publikację należy dokonywać na konto:

38 1240 3028 1111 0010 3742 2119

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

tytuł: ICPM-PP2018/nazwisko i imię osoby publikującej

*wysokość opłaty:

dla artykułów polsko-języcznych = 6oozł (recenzje, praca edytorów, projekt okładki, tłumaczenie)

dla artykułów anglo-języcznych = 300zł (recenzje, praca edytorów, projekt okładki, korekta językowa (proofreading), opłata za „otwarty dostęp”)